Cách đổi Steam Guard sang điện thoại khác

Hướng dẫn cách đổi Steam guard sang điện thoại khác. Yêu cầu bạn phải có SĐT đang liên kết Steam để xác thực chủ sở hữu trong quá trình chuyển đổi.

Nếu bạn vô tình đánh mất điện thoại cũ hay SĐT cũ. Hãy xem hướng dẫn này.

Để đổi Steam Guard sang điện thoại khác, các bạn hãy làm theo các bước sau :

  1. Tải app Steam về.
Cách đổi Steam Guard sang điện thoại khác 1
  1. Đăng nhập acc Steam của bạn vào, nhưng ĐỪNG nhập mã đăng nhập. Hãy chọn : “Please help, I no longer have access to my Mobile Authenticator codes.”
Cách đổi Steam Guard sang điện thoại khác 2
  1. Chọn tiếp Use this device để bắt đầu đổi Steam Guard sang điện thoại này.
Cách đổi Steam Guard sang điện thoại khác 3
  1. Nhập mã xác thực quyền sở hữu, được gửi về SĐT đăng kí Steam.
Cách đổi Steam Guard sang điện thoại khác 4
  1. Như vậy, bạn đã chuyển Steam Guard sang điện thoại khác thành công.
Cách đổi Steam Guard sang điện thoại khác 5

Các bạn lưu ý:

  • Khi hoàn tất, Steam guard cũ sẽ hết tác dụng, mặc dù bạn vẫn thấy code xuất hiện.
  • Acc Steam của bạn có thể bị khóa trao đổi trong một thời gian.
  • Các bạn có thể làm theo cách này để xem thời gian khóa còn lại.
  • Cách đổi Steam Guard sang điện thoại khác này chỉ áp dụng nếu bạn còn sở hữu SĐT Steam.

Tóm tắt