Điều kiện trade offer Steam là gì? Chỉ cần thỏa mãn 2 điều kiện sau.

Điều kiện để trade offer Steam
Steam Trade Offer

Điều kiện trade offer Steam giữa hai người bất kì là :

 1. Cả hai phải bật bộ xác thực Steam Guard Mobile trên 360 giờ. (Tắt đi bật lại cũng phải đủ 360 giờ)
 2. Cả hai phải bật Public Inventory Steam để nhận được trade offer Steam từ đối phương.

Chú ý: Không cần thiết phải là bạn bè mới có thể gửi – nhận trade offer. Các bạn đều có thể tự gửi trade offer qua link trade offer.

Khi bạn nhận được thông báo rằng tài khoản Steam của bạn không thể trade thì:

 1. Đa phần lỗi này là do acc Steam chưa được bật Steam Guard Mobile đủ 360 giờ. Kể cả bạn đã bật Steam Guard trước đó, nhưng lỡ tắt đi – rồi bật lại thì cũng phải chờ đủ 360 giờ như lần đầu.
 2. Các trường hợp khác là do acc Steam vừa :
  • Reset Mật khẩu.
  • Thay đổi Email, SĐT.
  • Hủy một trade hold nào đó.
 3. Để biết chính xác lý doxem thời gian khóa steam còn lại, bạn có thể làm như sau :

Ví dụ :

Điều kiện trade offer Steam
Điều kiện trade offer Steam

Như hình ảnh, thì tài khoản hiện không thỏa mãn điều kiện trade offer Steam là do vừa reset mật khẩu sau nhiều tháng không đăng nhập vào Steam.

Bạn có thể xem thêm bài viết cách gửi trade offer – và – cách nhận trade offer Steam