Cách lấy ID Steam. Ý nghĩa của ID Steam là gì.

Cách lấy ID Steam , và ý nghĩa của ID Steam là gì :

  • Mỗi tài khoản Steam khi tạo ra, đều được Steam định danh bằng một ID (ví dụ: 76561198114401196 ) được gọi là ID Steam mặc định.
  • ID Steam mặc định sẽ không thể thay đổi, giống như tên đăng nhập của bạn vậy.
  • Ngoài ra, khi cài đặt thông tin tài khoản, các bạn vẫn có thể thay đổi ID Steam mặc định này thành dạng ID Custom cho dễ nhớ hơn.
Cách lấy id steam

Cách lấy ID Steam Profiles đơn giản là các bạn có thể vào trang cài đặt thông tin để xem. Hoặc đơn giản hơn là hãy dựa vào link profile Steam để biết ID Steam của mình :

Để xem Steam ID mặc định tài khoản Steam của bạn, khi đã nhỡ chuyển sang dạng custom thì bạn có thể vào trang cài đặt thông tin. Sau đó xóa bỏ id custom, sẽ xuất hiện id mặc định của bạn.

Cách lấy ID Steam mặc định bất kì tài khoản Steam nào từ steam id đã chỉnh sửa, bạn có thể làm như sau :

  • Vào link : https://steamid.io/
  • Nhập vào ô input Steam ID Custom.
  • steamID64 chính là Steam ID mặc định của acc steam đấy.