API Key Steam là gì? Tìm hiểu chức năng Steam API Key.

API key Steam

API Key Steam là gì?

Cấu hình API key Steam

 • Là một đoạn kí tự dài có dạng: “E12HKS934542F54492FJ56D9A22932422FJDA234”
 • API key Steam có tính duy nhất. Tức là khi bạn tạo key mới thì key cũ sẽ bị hủy và không thể sử dụng được nữa.
 • Nếu không muốn sử dụng Steam API key nữa, bạn chỉ việc Revoke My Steam Web API Key là được.
 • API key có thể được sử dụng chung cùng lúc nhiều ứng dụng, nền tảng khác nhau.

Chức năng của API Key Steam.

Steam Api Key chỉ có một chức năng duy nhất là kiểm tra trạng thái của các trade offer trong tài khoản của bạn mà không cần đăng nhập vào.

 • Thành công
 • Đang chờ
 • Đã hủy

(Steam API key không có chức năng gửi hay hủy trade offer, cũng không thể tạo hay xác nhận trade offer. Bạn tránh hiểu nhầm ở đây nhé).

Vì sao cần có Steam API key để bán hàng

Mọi vật phẩm CS:GO và Dota2 đều sẽ bị khóa 7 ngày sau mỗi lần trao đổi. Để tránh tình trạng khóa 7 ngày, cũng như tăng tính thanh khoản cho skin CS:GO, các sàn giao dịch skin CS:GO, Dota2 trên thị trường đều đã đưa vào sử dụng tính năng kiểm tra giao dịch thông qua API Key của người bán hàng.

Vnskins.com cũng là một sàn giao dịch skin CS:GO dành riêng cho người dùng Việt Nam đã áp dụng hình thức bán hàng P2P (tạm dịch: Player to Player) này.

 • Người bán skin thông qua website gửi hàng cho người mua.
 • Khi giao dịch hoàn tất, người bán hàng có thể nhận tiền vào tài khoản của mình ở Ngân hàng và Ví Momo.
 • Nếu có tranh chấp, nền tảng sẽ dùng API key để kiểm tra trạng thái của trade offer của đơn hàng và đưa ra quyết định cuối cùng.
 • Với API key, giao dịch diễn ra nhanh chóng, đảm bảo an toàn.

Xem thêm: Cách tạo API key Steam.


Tóm tắt