API Key Steam là gì? Tìm hiểu chức năng Steam API Key.

API key Steam

API key Steam là gì :

  • Là một đoạn mã có dạng: “E12HKS934542F54492FJ56D9A22932422FJDA234”
  • API key Steam có tính duy nhất. Tức là khi bạn tạo key mới thì key cũ sẽ bị hủy và không thể sử dụng được nữa.
  • Nếu không muốn sử dụng Steam API key nữa, bạn chỉ việc Revoke My Steam Web API Key là được.
  • API key có thể được sử dụng chung cùng lúc nhiều ứng dụng, nền tảng khác nhau.

Chức năng: Steam Api key chỉ có một chức năng duy nhất là kiểm tra trạng thái của các trade offer trong tài khoản của bạn mà không cần đăng nhập vào.

  • Thành công
  • Đang chờ
  • Đã hủy

(Steam API key không có chức năng gửi hay hủy trade offer, cũng không thể tạo hay xác nhận trade offer. Vậy nên các bạn tránh nhầm lẫn chỗ này nhé).

Vì sao cần có Steam API key để bán hàng : Mọi vật phẩm Csgo và Dota2 sẽ bị khóa 7 ngày sau mỗi lần trao đổi. Để tránh bị khóa 7 ngày, Vnskins sẽ áp dụng hình thức bán hàng P2P (tạm dịch: Player to Player).

  • Người bán thông qua website gửi hàng cho người mua, sau đó chờ người mua nhận hàng.
  • Nếu có tranh chấp, shop sẽ dùng API key để kiểm tra trạng thái của trade offer đấy và đưa ra quyết định.
  • Với API key, giao dịch diễn ra nhanh chóng, đảm bảo an toàn.

Xem thêm: Cách tạo API key Steam.