Lỗi Captcha khi tạo tài khoản Steam và cách khắc phục

Lỗi Captcha khi tạo tài khoản Steam : Your response to the CAPTCHA appears to be invalid. Please re-verify that you’re not a robot below.

Lỗi captcha khi tạo tài khoản Steam

Khi gặp lỗi Bad captcha response Steam ( Mã captcha không hợp lệ ) thì có nghĩa địa chỉ mạng (IP) của bạn đang bị Steam chặn. Để giải quyết lỗi này, bạn chỉ cần đổi địa chỉ IP của mạng đang dùng rồi đăng kí lại.

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa lỗi này bằng nhiều cách từ dễ đến khó nhé.

  • Cách 1: Khởi động lại modem wifi (Tắt 3 phút rồi bật lại). Sau đó, hãy sử dụng trình duyệt khác để đăng kí Steam như Cốc cốc hay Opera.
  • Cách 2: Mở 3G và đăng kí trên trình duyệt điện thoại (hoặc đăng kí từ chính App Steam CH Play, App Store).
  • Cách 3: Sử dụng phần mềm VPN để thay đổi địa chỉ IP rồi đăng kí lại.
    • Ở trên máy tính, các bạn có thể sử dụng APKcombo.
    • Ở trên điện thoại, các bạn hãy tải ứng dụng 1.1.1.1 ở CHplay hay App Store. Kích hoạt ứng dụng này rồi tiến hành đăng kí Steam nhé.

Vậy là ad đã hướng dẫn xong các bạn cách đăng kí Steam khi gặp lỗi captcha khi tạo tài khoản Steam.

Nếu vẫn còn gặp vấn đề lỗi captcha khi tạo tài khoản Steam, các bạn có thể liên hệ ad tại Fanpage Vnskins nhé.