Cách lấy Backup code Steam ( Mã dự phòng Steam )

Backup code Steam là mã đăng nhập dự phòng của acc Steam. Mã này dùng để đăng nhập Steam như mã được gửi về mail hay trên điện thoại. Mã dùng phòng cho trường hợp quên mang điện thoại khi đi ra ngoài.

Backup code Steam là gì:

  • Backup codes là mã đăng nhập Steam dự phòng, dùng để đăng nhập Steam mà không cần code trên điện thoại.
  • Mỗi lần tạo, bạn sẽ nhận được 30 mã đăng nhập dự phòng, mỗi mã sử dụng 1 lần.
  • Hết codes bạn có thể tạo lại, hoặc tạo lại bất cứ lúc nào bạn muốn. Các codes cũ sẽ hết hạn ngay khi bạn tạo mới 30 backup codes khác.

Hiện tại, các bạn chỉ có thể tạo backup code Steam trên máy tính, hoặc trên trình duyệt điện thoại. Khi lấy codes, cần có SĐT đang liên kết với Steam để xác thực quyền sở hữu.

Cách lấy backup code Steam:

Cách lấy backup code Steam
Mở Accoint Details. – Steam
  • Các bạn kéo xuống, bạn hãy tìm mục ACCOUNT SECURITY và chọn Manage Steam Guard
ACCOUNT SECURITY – Steam
  • Chọn tiếp Get Backup Codes
Cách lấy backup code Steam
Get backup Codes Steam
  • Nhập mã xác nhận ở SMS vào và chọn Generate Codes Now để nhận backup codes.
Cách lấy backup code Steam
Xác nhận chủ sở hữu Steam

Trong một số trường hợp, nếu bạn không nhận được SMS từ Steam, hãy tham khảo bài viết sau đây: Steam không gửi SMS.


Tóm tắt