Cách xem float CSGO trong game

Cách xem Float CSGO của các vật phẩm ở trong kho đồ Steam và trên Chợ Steam https://steamcommunity.com/market/

1. Ở trong Kho đồ Steam ( Steam Inventory ), các bạn click phải chuột vào skins muốn xem Float -> Chọn Inspect

Cách xem float skin CSGO
Inspect in game

2. Đưa chuột vào dấu chấm than, bạn sẽ thấy Wear Rating. Đây chính là chỉ số Float của skins.

Cách xem float skin súng csgo
Float của skin súng này là 0.673326552

3. Để hiểu rõ về Float skins CSGO, các bạn có thể đọc thêm về bài viết : Float CSGO Là gì?