Cách tạo tài khoản Steam khi bị lỗi Captcha bằng VPN

Để Tạo tài khoản Steam khi bị lỗi captcha bằng VPN trên Windows, các bạn hãy tải về APKCombo VPN.

Sau khi tải phần mềm về, các bạn hãy mở file và chọn Run để bắt đầu cài đặt.

tao steam-loi-vpn

Sau khi đã cài đặt phần mềm, các bạn hãy làm theo hướng dẫn sau để bật VPN.

Bước 1: Các bạn chạy ứng dụng và chọn vào Active CloudFlare WARP+ VPN

Các bạn cũng có thể sử dụng file Tunnel riêng nếu có.

tao-tai-khoan-steam-bi-loi-captcha1

Bước 2: Tiếp theo, bạn hãy chọn Activate để bắt đầu sử dụng phần mềm.

tao-tai-khoan-steam-bi-loi-captcha

Khi phần mềm báo Avtive như hình, có nghĩa là VPN đã được bật thành công.

tao-tai-khoan-steam-bi-loi-captcha

Tương tự như trên Windows, để tạo tài khoản Steam khi bị lỗi captcha bằng VPN trên MacOS các bạn có thể làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Tải file warpplus.conf.

Bước 2: Tải và cài đặt ứng dụng WireGuard for MacOS.

Bước 3: Khởi chạy WireGuard và chọn nút “Import Tunnel (s) from file“.

Bước 4: Chọn file “warpplus.conf” và chọn “Active“.

Bây giờ các bạn quay lại tiến hành đăng kí tài khoản Steam xem còn lỗi captcha không nhé.