Trade đồ CSGO là gì? Cách trade đồ CSGO, Dota2, Pubg, Steam.

Trade đồ CSGO là gì? Thuật ngữ Trade đồ được hiểu là trao đổi vật phẩm trong game, giữa hai người chơi với nhau. Trade có thể xuất phát từ chỉ 1 phía (chỉ nhận hoặc chỉ cho vật phẩm) hoặc cả 2 phía (trao đổi vừa nhận vừa cho đi vật phẩm). Còn những … Đọc tiếp