Cách cài Steam Guard Mobile trên máy tính

Phần II. Xem Steam code và xác nhận trade offer trên SDA.

Chọn vào acc mà bạn đang muốn sử dụng. (ví dụ: xxerikzzonxx)

Sẽ có 2 thông tin mà bạn cần quan tâm đó là:

  • Login Token: Chính là mã xác nhận để đăng nhập vào Steam.
  • View Confirmations: Xem các trade offer đang chờ xác nhận.

– Xem tiếp –

Phần III. Cách dùng Steam Guard PC trên nhiều máy tính.


Tóm tắt