Cách cài Steam Guard Mobile trên máy tính

Phần III. Sử dụng SDA trên nhiều máy tính cùng lúc.

  • Nếu SDA của bạn đang quản lý nhiều acc, hãy copy nguyên Folder SDA lên Google Drive, hoặc USB,… để lưu trữ. Ví dụ ra Net cần dùng, bạn chỉ việc vào Drive tải về Folder SDA để xài.
  • Nếu bạn chỉ sử dụng 1-2 accounts trên SDA, vậy thì bạn chỉ cần lưu file có định dạng kiểu 7656193752820163.maFile trong folder maFiles. Sau đấy ở máy tính mới tải SDA về rồi chọn File -> Import account -> Select .maFile file to Import

Tóm tắt