Điều kiện trade offer Steam là gì? Chỉ cần thỏa mãn 2 điều kiện sau.

Điều kiện trade offer Steam giữa hai người bất kì là : Cả hai phải bật bộ xác thực Steam Guard Mobile trên 360 giờ. (Tắt đi bật lại cũng phải đủ 360 giờ) Cả hai phải bật Public Inventory Steam để nhận được trade offer Steam từ đối phương. Chú ý: Không cần thiết … Đọc tiếp

Steam too many login failures from your network.

Lỗi khi đăng nhập vào Steam: “There have been too many login failures from your network in a short time period”. Lỗi này có nghĩa là do bạn login lỗi quá nhiều lần nên Steam hiện đang chặn IP này. Có thể cũng không hẳn là do bạn login lỗi nhiều lần. Nhưng hệ thống … Đọc tiếp